Svetsningstjänster

Svetsningstjänster

Detta är en process vars syfte är att förena två separata material genom att värma och smälta dem i kontaktpunkten, där materialet blir smältbart. Den värme som krävs för att denna process ska kunna äga rum tillhandahålls vanligtvis av en svetsbåge som genereras av en elektrisk ström. Svetsarnas och det omgivande materialets styrka påverkas av många faktorer, t.ex. mängden och koncentrationen av tillförd energi, svetsbarheten hos grundmaterialet, tillsatsmaterialet och flussmedlet samt ledens utformning. Vi är specialiserade på att erbjuda svetstjänster för olika typer av material, till exempel svetsning av konstruktionsstål, rostfritt stål och aluminium. Som ett resultat av detta kan vi utföra och genomföra hela processen för svetstjänster från design till färdig konstruktion. Vi arbetar med material som t.ex:

Svetstjänster som vi använder

TIG – svetsning med en volframelektrod under inert gas (Tungsten Inert Gas; TIG-metoden ). I denna metod används endast den värme som genereras av svetsbågen. Processen sker omgiven av en kemiskt inert skyddsgas. Denna är vanligtvis argon eller helium. TIG-metoden är lite långsammare än de andra metoderna, men möjliggör samtidigt en fin dekorativ svetsning, vilket är särskilt viktigt på synliga områden.

MIG / MAG – dessa metoder innebär att ytterligare material smälts in i svetsen. Detta material matas sedan genom en trådmatare med en svetspistol ansluten till den. Vid MIG-metoden (Metal Inert Gas; MIG-metoden) sker svetsningen i en sköld av kemiskt inerta gaser, till exempel argon eller helium. Vid MAG (Metal Active Gas) används däremot en kemiskt aktiv gas, till exempel koldioxid. Denna typ av strukturell svetsning är mycket mångsidig, särskilt vid svetsning av stål.

LASERSVETSNING

Fanuci PRO lasersvetsmaskin

Vi erbjuder lasersvetsning som är mångsidig och kan användas säkert på känsliga ytor. Lasersvetsning sammanfogar material av olika typer, tjocklekar eller former. De resulterande svetsarna är knappt synliga, estetiskt tilltalande och extremt hållbara och fogförvrängningar syns knappt. Ingen mekanisk, efterbearbetning krävs efter processen. För närvarande används laserteknik vid svetsning i stor utsträckning inom många olika branscher, bland annat bilindustrin, flygindustrin, elektronikindustrin, flygindustrin, energiproduktion, tillverkning av sanitetsutrustning, tillverkning och återtillverkning av formar, livsmedelsbearbetning och ett stort antal externa tjänster osv.

Fördelar med lasersvetsning

Vårt uppdrag

är att tillhandahålla professionella svetstjänster och leverera de mest tekniskt krävande lösningarna samt att dela med oss av kunskap i varje skede av samarbetet. Vi är ett företag med mångårig erfarenhet, vi har en modern maskinpark, vi har höga kvalifikationer hos våra anställda och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Som företag Elgrunt Laser uppmuntrar vi dig att samarbeta med oss. Vår anläggning är belägen i Gdynia. Endast Östersjön skiljer oss åt.

Vi har en toppmodern maskinpark som gör det möjligt för oss att leverera produkter av högsta kvalitet med 100 % repeterbarhet.

ERFARENHET AV PROFESSIONALISM

Vårt företag har funnits på marknaden sedan 1991 och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster även för de mest krävande kunderna.

MODERNA
MASKINER

Flera specialmaskiner med vilka vi skapar omfattande tjänster för våra kunder.

KORTA
LEDTIDER

För att uppfylla våra kunders förväntningar arbetar vi med effektiva maskiner som möjliggör korta ledtider.

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER

Vi arbetar enligt Lean Management-standarder och optimerar kontinuerligt våra processer, vilket gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.